2022/07/28

Robots col·laboratius per una major eficiència

En el segle XXI, amb l'avanç de la tecnologia, és cada cop més freqüent l'ús de robots col·laboratius per aconseguir ser més eficients i productius.

Des de Mapel apostem per totes aquelles millores tecnològiques que fan que les empreses optimitzin els recursos i focalitzin la seva atenció en allò que aporta valor a la companyia. Per això, cada cop és més freqüent en les nostres propostes l'opció d'afegir robots col·laboratius en les seves plantes de producció. Robots com el model d'OMRON TM5x-900, que són fàcils d'integrar amb la resta de l'equip i que representen un gran pas en la fabricació intel·ligent per la indústria.

Es tracta de màquines versàtils i que s'adapten a diverses aplicacions, com són la càrrega i descàrrega de productes i la soldadura entre d'altres. Estan pensats que siguin de fàcil integració en un entorn industrial optimitzant els recursos.

D'aquesta manera, humans i robots treballen en harmonia: les màquines s'encarreguen de les feines més repetitives, mecàniques i pesades, mentre que l'equip humà centra els seus esforços en la part estratègica.

 

Un robot col·laboratiu, 3 tipus de productes

Com dèiem anteriorment, un exemple d'aquests robots col·laboratius és el model OMRON TM5x-900. Aquest robot treballa amb tres productes diferents, en cada ocasió s'adapta a les dimensions del producte i en el disseny de la caixa.

No només la precisió d'aquesta feina mecànica és millor en els robots col·laboratius, sinó que també és més ràpida. La cadència del robot en aquesta aplicació són uns 1.000 – 1.100 pick & place per hora.

L'impacte d'aquestes màquines en les plantes de producció és enorme, fent que tant el benefici econòmic com d'altres recursos com ara el temps, incrementi.

Comparteix aquesta entrada: