2020/11/20

Formació interna amb OPENET ICS. Connectivitat i cablejat estructurat.

Fa uns dies, en les nostres instal.lacions MAPEL+TAGISA, es va fer formació interna de Openetics, fabricant de cablejat estructurat, fibra, racks, CCTV, control d’accessos, i electrònica de red.

Es va començar fent una presentació de l’empresa, amb una visió general de tots els apartats que tenen.

A continuació, es va entrar amb el cablejat informàtic, les seves categories i classificacions. Amb les mostres que portaven, es va comentar les normatives de cada cas, i es va fer alguna prova de connexionat.

Després, es va passar al cablejat de fibra òptica, fent també explicació i proves.

Al final, es va fer una breu exposició dels armaris informàtics.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta.

Comparteix aquesta entrada: