Productes

Enllumenat públic, urbà i vial

Fem projectes d'il·luminació per a pavellons, sales d'actes, auditoris, places i altres espais públics. També proveïm del material necessari pel seu manteniment. En tots i cadascun dels nostres projectes busquem que el disseny vagi de la mà de l'eficiència energètica, així com en l’àmbit públic tenim en compte la senyalització lluminosa en matèria de seguretat.

  • Columnes
  • Bàculs
  • Il·luminació esportiva
  • Braços decoratius
  • Lluminàries vials
  • Projectors
  • Lluminàries urbanes
  • Balises
  • Arcs i creueres