Productes

Distribució d’energia i dades

L'energia es transmet a través de cables tant aeris com subterranis dins d'un mateix edifici com unint llars, fàbriques o comerços amb els centres de transformació d'energia. A Mapel proveïm els cables i la resta del material perquè sigui possible, sempre tenint en compte la durabilitat i la qualitat d'aquests. També proveïm els cables especials per a la transmissió de dades com els de temperatura o velocitat.

 • Cables alimentació BT
 • Cables de control
 • Cables armats
 • Cables apantallats
 • Cables de transmissió de dades
 • Fibra òptica
 • Cablejat estructurat
 • Racks murals
 • Cable d’alumini BT
 • Pletina de coure
 • Pletina roscada
 • Pletina flexible

Documentació