Productes

Enllumenat d’emergència

Treballem en el disseny de la il·luminació d'evacuació i d'emergència de diferents edificis, tant públics com privats en el sector industrial o terciari. Ens encarreguem que tot el sistema estigui optimitzat i que compleixi la normativa vigent en cada cas.

  • Lluminàries emergència
  • Projectors emergència
  • Pantalles emergència Atex
  • Balises d’evacuació
  • Senyalització
  • Portàtils amb autonomia
  • Sistema de control
  • Kits d’emergència