el client, la nostra raó de ser

MAPEL+TAGISA és una empresa de distribució i venda al major de material elèctric, dels sectors industrial, terciari i residencial. L’empresa es va fundar l’any 1995, amb el propòsit de servir material elèctric a la comarca del Pla de l’Estany i en general a la provincia de Girona. Avui en dia, l’empresa després de la incorporació de TAGISA en les seves instal·lacions, compte amb més de 700 clients, a nivell regional. La nostra clara vocació a servir al client, disposant d’un gran equip professional, preparat tècnicament, i amb l’aposta d’avançar-se a l’evolució contínua del sector, ho fan possible.

El nostre equip de treball està format per persones qualificades en una àmplia experiència en el sector, poden oferir així el millor dels serveis als nostres clients.

Periòdicament, des de recursos humans, es promou la formació interna del personal amb l’objectiu de donar cobertura a tots els avenços tecnològics del sector i així poder assessorar als nostres clients en productes de nova tecnologia. En matèria de normativa, tenim els assessors pertinents que vetllen per una correcta implantació dels projectes dels nostres clients.

L’objectiu ha estat sempre l’especialització del sector elèctric, buscant sempre la millora contínua pels nostres clients.

Es disposa de la distribució de marques de prestigi, avaluades i elegides pensant sempre amb el client, fan que s’adaptin a les seves necessitats, aportant solucions tècniques complertes.

La nostra política segueix sempre el comprimís amb el desenvolupament progressiu de l’evolució tècnica eficient, neta i sostenible.

La nostra raó de ser, és el client. Per això els oferim una atenció personalitzada en funció dels seus requeriments, tant sigui de producte, com de normativa, formació…

La cartera de clients de què disposem, és molt àmplia i diversa, tenim molt clar qui és el nostre client, per això s’identifiquen unes tipologies molt marcades i diferenciades. Amb ells es vol aconseguir una col·laboració conjunta per poder avançar plegats al dia a dia, poden satisfer les seves necessitats.

La nostra voluntat és estar sempre al costat dels nostres clients perquè puguin desenvolupar qualsevol tipus de projecte elèctric i d’automatització industrial, amb la garantía de comptar amb el suport i l’assessorament del nostre equip.

MAPEL+TAGISA, disposa d’unes instal·lacions inaugurades durant el 2005, formades per:
Una gran exposició on hi podem trobar una petita mostra dels diferents articles comercialitzats. Des de producte industrial fins a producte decoratiu, com pot ser l’exposició de les noves tendències d’il·luminació. Es disposa d’una àmplia zona de magatzem d’uns 1.600m2.