MAPEL+TAGISA celebra la reunió anual d’enguany

mapel_reunio16

A MAPEL+TAGISA hem celebrat com cada any, la reunió de valoració de l’exercici 2016 amb tot el personal que integra el nostre equip. La finalitat d’aquesta reunió és realitzar l’anàlisi del funcionament intern de l’empresa així com l’assoliment dels objectius marcats durant l’últim exercici, i exposar les inversions i objectius del nou any.
L’equip de MAPEL+TAGISA, els seus treballadors de les diferents àrees, magatzem, comercial, tècnic, administració, direcció i gerència, formem part d’una entitat coordinada, on les tasques que tots desenvolupem reverteixen en les tasques dels altres, i és molt important per a nosaltres establir unes sinergies òptimes per al desenvolupament de la feina diària. Aquestes sinergies i aquesta coordinació, tenen com a objectiu principal donar el millor dels serveis als nostres clients, al mateix temps que consolidar el nostre model de negoci i garantir la continuïtat de tota la feina feta els darrers anys.
El nostre capital humà, i els nostres clients, són la nostra raó de ser.