OMRON rep el premi Top 100 Global Innovators per 4art any consecutiu

 

Aquest 05 de març de 2020 Clarivate Analytics s’ha afegit a OMRON a la llista Derwent Top 100 Global Innovators 2020 per quart any consecutiu des de 2016.

Clarivate Analytics utilitza les dades de patents i propietat intel·lectual per seleccionar les 100 empreses a les que s’afegeix a la llista Derwent Top 100 Global Innovators 2020. S’avalua els candidats a aquest premi a partir de les anàlisis fets amb la base de dades de Clarivate Analytics. Per a això, s’utilitzen quatre criteris: volum, èxit, globalització i influència. OMRON va destacar amb la seva qualificació en el criteri de globalització, que es determina pel nombre de patents bàsiques que s’hagin obtingut en els quatre mercats mundials principals (EE. UU., Europa, Japó i Xina).

El 1959, el nostre fundador, Kazuma Tateishi, va establir el nostre lema corporatiu: «Millorar la vida de les persones i contribuir a una societat millor». Aquest lema és la nostra pedra angular espiritual i des de llavors hem dissenyat diferents productes innovadors i hem perseguit nous reptes; això ho hem aconseguit fent un esforç continu per desenvolupar millors infraestructures socials. OMRON segueix compromesa amb la innovació.

Quant a la llista Derwent Top 100 Global Innovators 2020
Clarivate Analytics utilitza dades de patents per analitzar les tendències de propietat intel·lectual i seleccionar cada any a les 100 empreses i institucions més innovadores de l’món. Es premia a les empreses a les quals es reconeix per la seva tasca d’innovació, compliment de les convencions de protecció de drets de propietat intel·lectual i aportació d’invents influents a nivell mundial; tot això a partir de dades rigoroses i objectius extrets de l’Derwent World Patents Index (la base de dades de patents més important de tot el món), Derwent Innovation (una plataforma d’anàlisi i estudis de propietat intel·lectual), així com estàndards d’avaluació independents .

Aclariments Real Decret-Llei 10/2020

ACLARIMENTS DEL REAL DECRET-LLEI 10/2020
Pel Dept. jurídic de FEINE

Després de la publicació del Real Decreto-ley 10/2020 del 29 de març han sorgit molts dubtes al respecte. Amb aquest e-mail us volem ajudar a aclarir algun punt, també us adjuntem un document més extens, on s’explica amb més detall, el qual ens ha fet arribar el departament jurídic de FEINE.

Les Activitats del sector que poden continuar amb l’activitat després de la publicació del Real Decreto-ley 10/2020 són, aquelles feines imprescindibles:

D’instal·lació, manteniment i reparació de les instal·lacions que necessiten els ciutadans pel seu benestar.
De manteniment de les instal·lacions d’aquells sectors que hagin de continuar l’activitat per seu correcte funcionament en les tasques imprescindibles.
De manteniment de les indústries que han tancat pel COVID-19 que són necessàries pel seu correcte estat de conservació.
Sempre tenint en compte, complint les mesures de seguretat amb els EPI’s específics pel COVID-19.

L’esmentat decret, no resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte propi (els autònoms poden continuar desenvolupant el seu treball). En canvi, els treballadors a compte dels autònoms tindran el mateix tracte que els treballadors per compte aliena.

Cal portar el model de declaració responsable publicat en el BOE per en qualsevol desplaçament derivat del treball.

Les empreses instal·ladores, en funció de les tasques que desenvolupen els treballadors, es podran acollir a diferents retribucions.

ERTE per força major:
Empreses que treballen a la construcció d’obres publiques.

ERTE per causes objectives:
Empreses que treballen al manteniment de l’industria i que han cancel·lat les labors de manteniment.
Empreses/autònoms que treballen per cases particulars o bé comunitats de veïns.

Permís retribuït:
Empreses que treballen al manteniment de l’industria i que han cancel·lat les labors de manteniment.
Empreses/autònoms que treballen per cases particulars o bé comunitats de veïns.
Empreses que treballen a la construcció d’obres públiques.
Les empreses no necessariament han d’aplicar el mateix model per tots els treballadors, així doncs es podrà aplicar el grau en funció de les tasques que desenvolupin.

 

Reunió Anual MAPEL+TAGISA 2020

Un cop més com cada any, la direcció i l’equip de Mapel+Tagisa ens hem reunit per avaluar l’exercici que acabem de tancar, en aquest cas, el 2019. Aquest esdeveniment ens proporciona l’eina ideal per fixar-nos nous objectius, noves metes, millorar la productivitat de l’empresa, però sobretot, prendre nota de tot el que els nostres clients ens han anat dient, demanant i en definitiva, posar tots els recursos necessaris per poder donar el millor dels serveis als nostres clients. Gràcies a tots i a totes per dipositar la vostra confiança en nosaltres un cop més.

El primer interruptor-seccionador separable, formació interna a càrrec de MARECHAL

En el nostre afany d’estar al dia amb els nous productes, MARECHAL ha presentat a les nostres instal·lacions el nou Interruptor- Seccionador EVO.

EL PRIMER INTERRUPTOR-SECCIONADOR separable
L’ÚLTIMA NOVETAT DE MARECHAL ELECTRIC: UN PRODUCTE DE TECNOLOGIA ÚNICA

Interruptor – seccionador – presa de corrent: aquesta és l’ambiciós últim producte de MARECHAL ELECTRIC EVO, és el primer interruptor-seccionador separable: li permet alimentar i tallar en càrrega la seva maquinària amb total seguretat.

SWITCH DISCONNECTOR EVO MARECHAL

Dotat de contactes platejats auto-netejables amb pastilles en plata i d’un mecanisme de gir «twist» patentat i únic, el nostre nou concepte tecnològic uneix les característiques d’un interruptor de 40A i d’un seccionador.
EVO simplifica la seva instal·lació elèctrica i redueix l’espai ocupat. El seu disseny ergonòmic ha estat pensat per facilitar la seva manipulació i la seva neteja: el producte és estanc (IP66 / 67), tant en posició ON com en OFF.
Atès que la seguretat és la nostra consigna, és impossible accedir a les parts actives de l’equip: la manipulació es fa per tant amb total tranquil·litat. El seu mecanisme infal·lible permet l’obertura i separació, fins i tot en cas de fallada de sobreintensitat o sobretensió.

El tall visible i separable garanteix un aïllament segur el circuit elèctric de baixa tensió (AC-23 18.5 kW, AC-3 11 kW). El producte és resistent i està compost de materials de qualitat adaptats a les aplicacions més exigents en matèria d’higiene, robustesa i fiabilitat.
A més de les seves altres certificacions, EVO compleix també amb la norma IEC 60204-1 relativa a la seguretat de màquines.
Finalment, EVO s’adapta a totes les instal·lacions i configuracions de connexió d’un motor (fins 6 pols + terra).
Una nova tecnologia 100% MARECHAL al servei de l’usuari.

Los “cobots” aterrizan en las compañías

 

(Article original publicat a Expansión 16/01/2020)

La inteligencia artificial, una senda natural hacia el empleo.
Robots, el mejor refuerzo para la plantilla de su pyme.

Los ‘cobots’ experimentan un incremento de ventas gracias a su capacidad para realizar diferentes tareas, que los convierte en una alternativa más rentable para las compañías.

Los robots no van a quitarle el trabajo. Es más:van a ayudarle a que sea más fácil hacerlo. Es la labor de los cobots, aquellos robots colaborativos diseñados de forma específica para compartir el espacio con los humanos. “Hasta hace muy poco, los robots no estaban preparados para trabajar de manera colaborativa”, afirma David Pinto, investigador en el área de robótica de rehabilitación del CSIC y profesor de U-tad.

Su venta se disparó un 23% en todo el mundo en 2018, según el último informe anual de la Federación Internacional de Robótica. Aunque la implantación de los robots colaborativos es aún baja en comparación con los clásicos robots industriales, funcionan cada vez más como vía de entrada de la robótica en compañías que no pueden permitirse inversiones cuantiosas. Su menor dimensión y peso, la superior facilidad de uso y la capacidad de reprogramación destacan entre sus principales ventajas. Además, “elevan la seguridad y permiten minimizar los riesgos laborales, porque son conscientes del entorno que les rodea”, añade Pinto.

Funciones

Aunque su coste no tiene por qué ser inferior al de otros robots tradicionales, la capacidad de cumplir diferentes funciones hace que sean especialmente rentables para las empresas. “Son reprogramables y, por lo tanto, pueden reutilizarse en tareas diversas; algunos tienen incluso capacidad de aprendizaje”, afirma Juan Miguel Poyatos, director del Programa Ejecutivo de Industria 4.0 de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Como sucede con la robótica en general, “la industria es el ámbito en el que los cobots gozan de una mayor implantación”, explica Poyatos, que destaca que se utilizan con especial intensidad en la automoción.En la actualidad, su uso es cada vez mayor en la construcción, la logística y la sanidad. “Los robots colaborativos aumentan en un 85% la productividad de una persona o un robot por separado”, comenta el responsable de EOI.

En cuanto a su diseño, la versión más extendida del cobot es el brazo robótico -el tipo de maquinaria más requerido en la industria, para acciones como atornillar, lijar, mover objetos, ensamblar y soldar-, pero no la única. Desde los humanoides hasta la robótica médica o aquellos que se instalan en tiendas y trabajan de cara al público, todos los robots que conviven con personas son colaborativos.

Para que un cobot funcione bien en el seno de una empresa, los expertos hacen hincapié en que el primer paso es identificar las tareas que sean “cobotizables” por sus características, es decir, que sean realizadas por una persona cualificada que no necesite ser sustituida sino ayudada. Asimismo, Poyatos incide en que “las compañías deben medir y explicitar la mejora de productividad asociada a los cobots como criterio de decisión para su implantación”, además de comunicar internamente que el cobot empodera, no reemplaza y que su uso impacta en un aumento de la productividad y, como consecuencia, de la competitividad.

Fruto de esto, “el futuro pasa por que todos los robots sean colaborativos, con humanoides capaces de atender en establecimientos y la generalización de los vehículos autónomos”, concluye David Pinto.

Una ‘start up’ de autómatas que asisten a los empleados

“El robot colaborativo aporta una serie de ventajas: tienen una puesta en marcha rápida, permiten una instalación flexible, son fáciles de programar y garantizan la seguridad del operario que trabaja codo con codo con ellos”, comenta Borja Coronado, CEO de CFZ Cobots. Hace cuatro años, esta ‘start up’ nacida en Elche apostó por comercializar robots diseñados para facilitar y optimizar el trabajo en compañías de distintos sectores. “Los ‘cobots’ abren un nuevo espacio de aplicaciones que antes no existía y nuestra misión es proveer de estos sistemas y sus periféricos a empresas para optimizar su producción”, añade el responsable. El proyecto entró el año pasado en Lanzadera, una experiencia de la que Coronado destaca “el ‘networking’ que se produce entre empresas de distintos sectores y orientaciones”. La programación es clave en el rendimiento de los robots colaborativos, señala Coronado, que apunta que su utilización tiene sentido en entornos tan diversos entre sí como una fábrica de automóviles y una clínica dental. “El mercado empuja hacia un modelo que ha pasado de la producción masiva a la personalización en masa;la flexibilidad de esta tecnología sintoniza con esa tendencia”, dice. Tras un periodo inicial de reticencia, Coronado indica que los ‘cobots’ producen un efecto sorprendente sobre sus compañeros de trabajo. “El empleado encuentra un ayudante que le libera de las tareas más tediosas y que, además, le permite realizar actividades de mayor valor”, concluye el responsable de CFZ Cobots.

Un androide a medida

¿Se imagina encargar un robot con su propia cara para utilizarlo como asistente de hogar u oficina? La ‘start up’ rusa Promobot lo ha hecho posible. Su creación, el llamado Robo-C, es el primer androide que puede integrarse en un ambiente de trabajo y cuya apariencia puede personalizarse a partir de cualquier persona que el cliente elija. Por el momento no puede desplazarse pero sí dispone de tres grados de movimiento en su cuello y torso. Gracias a las 18 puntos de control móviles en que se divide su rostro, articula alrededor de 600 microexpresiones, y su sistema de comunicación dispone de más de 100.000 módulos de voz.

Esmorzar Tecnològic de Robòtica amb el Cobot de OMRON

A finals d’aquest any passat, hem realitzat juntament amb OMRON, el primer Esmorzar Tecnològic de Robòtica, i ha consistit en posar en escena una demo eminentment pràctica del funcionament i possiblitats del COBOT d’OMRON, el robot col·laboratiu.

La sessió ha consistit en una presentació, després, una parada per esmorzar, on s’ha aprofitat per fer consultes i aportacions, i seguidament en donat lloc a la part final, on els clients han pogut provar el robot, amb diferents tipus d’aplicacions.

Jornada molt interessant, els clients n’han fet molt bona valoració, i estem animats a preparar una 2ona.Sessió.
Us anirem informant !!

 

Joaquim Vidal participa al Focus Group d’ADIME a Madrid

Joaquim Vidal participa de manera activa en el primer Focus Group d’ADIME a Madrid

Una trobada estratègica per presentar la proposta de valor per al 2020, on s’ha potenciat el treball en equip de les empreses associades tenint en compte tota la diversitat territorial i la visió del sector des de diferents geografies. Aquest ventall de perfils ha permès a través de diferents dinàmiques de grup, posar experiències en comú, exposar diferents problemàtiques, necessitats, idees i noves oportunitats, i en definitiva, crear estratègies amb visió de futur per al sector de la distribució elèctrica.

Sobre aquesta base, ADIME vol enfortir el sector, posant a disposició dels seus socis eines per encarar els canvis i la seva modernització amb les màximes garanties.

Des de MAPEL+TAGISA, creiem en el valor del treball en equip, el poder compartir amb altres empreses del sector les nostres experiències ha estat del tot satisfactori, i ens ajuda a prendre nous reptes de cara al futur pensant sempre en donar el millor dels serveis als nostres clients.

Bon Nadal i Bon Festes!

CASAMBI, sessió formativa a MAPEL

A Mapel+Tagisa apostem per a la innovació i solucions pràctiques pels nostres clients, per aquest motiu el passat dimarts dia 5 de novembre, vàrem fer a les nostres instal·lacions, una sessió formativa de CASAMBI, pels nostres empleats i clients, per tal de conèixer més aquesta tecnologia dissenyada pel control de la il·luminació, i resoldre possibles dubtes trobats en la implementació de casos pràctics.

La solució CASAMBI es basa en la tecnologia sense fils Bluetooth Low Energy, aplicable tant en l’àmbit d’il·luminació professional com en el residencial, proporcionant una xarxa autoorganitzada que permet controlar una gran quantitat de dispositius.

CASAMBI posa a l’abast del client una aplicació totalment gratuïta que funciona com una interfase d’usuari apte per dispositius iOS i Android, i ofereix a l’usuari una gran varietat de possibilitats, perquè a través de l’aplicació interactuï amb la il·luminació segons els seus requisits individuals.

A part de l’aplicació, CASAMBI compta amb altres punts de control, com interruptors de paret tradicionals, botoneres i controls d’escena entre d’altres, essent tots compatibles entre si. Aquesta tecnologia és compatible amb lluminàries de qualsevol fabricant o amb mecanismes ja existents, creant així una solució òptima d’instal·lació i funcionalitat.

Estem a la vostra disposició per qualsevol informació o aclariment.