Solucions Mapel+Tagisa amb Lapp Group per a industries orientades a l’exportació

Exporti al Mercat Nord Americà sense riscos

Els fabricants de maquinaria que desitgen vendre els seus productes a Nord Amèrica s’enfronten sovint amb uns requisists de certificació que difereixen de les normes europees. Malgrat tot, els fabricants poden relaxar-se pel que fa a la tecnologia de cablejat i connexionat. Això es deu al fet que cada vegada hi ha un nombre major de solucions que ofereix Mapel+Tagisa en col.laboració amb Lapp Group, amb certificació UL. Gràcies a aquestes certificacions les solucions són aptes i aprovades per el seu ús a Nord Amèrica.

 

Requisits per les solucions de cablejat industrial a USA

A nivell normatiu, Nord Amèrica difereix molt en relació a Europa.

La NFPA-79 és la secció del Código Eléctrico Nacional (NEC) que se centra en els estàndars de cablejat elèctric que s’utilitzen amb maquinaria industrial.

En aquesta normativa es defineixen les opcions possibles quant a selecció de cable. Indica per exemple els casos en els quals es permet l’ús excepcional de cables industrials AWM (UR) i quins són els tipus de cables UL Listed admesos en funció de la seva instalació.

 

La selecció del cable industrial no ha de deixar-se per al final

Potser un dels elements més oblidats quant a la instal.lació d’equips i màquines en un entorn industrial és la selecció del cable UL adequat, així com els components que ho envolten (etiquetes, terminals, connectors, conductes, etc.). El fer una mala elecció o una elecció tardana, pot tenir costos molt elevats, ja que la normativa americana especifica els tipus de cables admesos i també com poder instal.lar-se. Així doncs, al moment de realizar el disseny de la maquinària i instal.lació, cal tenir-ho en compte per poder incloure el material adequat. Per posar un exemple: l’incloure un cable AWM sense complir les condicions requerides per la norma, pot implicar que les autoritats no aprovin la instal.lació/màquina i facin refer la part del cablejat.

Per aquest motiu li recomanem que ens consulti per poder oferir-li la solució més adequada.

Disponem de les solucions UL per les seves aplicaciones

Mapel+Tagisa pot oferir-li un ampli ventall de solucions de cablejat y connectorització de la marca Lapp, como per exemple:

  • Cables i solucions de cablejat per servomotors amb certificació UL
  • Cablejat per cadenes portacables i robòtica UL, en manguera i unipolars
  • Cablejat de busos de comunicacions DEVICENET, PROFIBUS, PROFINET, ETHERCAT, etc.
  • Cablejat per armaris elèctricos segons la UL508A
  • Cablejat per enllaçar illes de maquinària
  • Cablejat UL per aplicacions amb temperatures extremes en silicona, PTFE
  • Connectors industrials amb certificat UL50
  • Premsaestopes UL i amb rosques NPT de poliamida, metàl.lics i acer inoxidable

No dubti a consultar-nos si està pensant en l’exportació.